FiveStones Google Analytics เวิร์คช็อป ครั้งที่ 1 ณ เมือง Shenzhen ประเทศจีน

ในยุคของ big data การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังกลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา FiveStones ได้จัดเวิร์คช็อป เป็นครั้งแรก ณ ภัตตาคาร Huantu ใน Shenzhen Aerospace Science and Technology Plaza เมือง Shenzhen ประเทศจีน ซึ่งเป็นเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ Google Analytics ในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ” ซึ่งเป็นที่สนใจแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวง Digital Marketing เป็นอย่างมาก ผู้ร่วมงานต่างกระตือรือร้นและกระหข้าร่วมในการสัมมนาที่ทำให้พวกเขาได้ค้นพบว่า Google Analytics ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร และจะทำอย่างไรให้มองได้ทะลุปรุโปร่งผ่านการใช้ Google Analytics ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อความสำเร็จของธุรกิจได้ ถึงแม้ว่าธุรกิจจำนวนมากในประเทศจีนกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของดิจิทัล แต่ธุรกิจส่วนมากยังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความเป็นดิจิทัล ในหลายครั้งข้อมูลภายในของลูกค้า (Internal Data) และข้อมูลภายนอกของลูกค้า (External Data) ยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และข้อมูลภายในส่วนมากยังคงไม่ถูกบูรณาการและทำให้เป็นมาตรฐาน เมื่อต้องประสบกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ก็มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะประยุกต์นำเอาข้อมูลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความท้าทาย คือ ผู้ประกอบธุรกิจรู้ว่าหัวใจหลักของการทำธุรกิจคือการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven) และรู้ว่าพวกเขาต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจอย่างไร

จะใช้ Google Analytics หาขุมสมบัติในทะเลแห่งข้อมูลอย่างไร

ในเวิร์คช็อปของเรานั้น กำหนดในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ” ผ่าน 3 มุมมองที่แตกต่าง ท่านแรก Janie ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Analytics จาก FiveStones จะมาเปิดเผยวิธีการใช้ Google Analytics หาขุมสมบัติในทะเลแห่งข้อมูล Marketing Landscape ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างที่เป็นอยู่ Janie ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างนักการตลาดและข้อมูลและวิธีจัดการกับปัญหาแยกข้อมูล (Data Fragmentation) และนักการตลาดใช้วิธีไหนในการคัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจออกจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลและนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ นอกจากนี้ Janie ได้แชร์วิธีการที่ Google Analytics สามารถสนับสนุนการการทำงานของนักการตลาดในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ

shenzhen-ga-event-2

นักการตลาดสามารถใช้ Google Analytics เพื่อนำพาธุรกิจของพวกเขาไปสู่อีกขั้นได้อย่างไร

ในการที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่านักการตลาดสามารถใช้ Google Analytics เพื่อยกระดับธุรกิจของพวกเขาได้อย่างไรนั้น เราได้เชิญวิทยากรท่านที่สองของเรา Dylan หัวหน้าฝ่าย Digital Marketing Performance Growth ของ SAIC Group มาเพื่อแชร์ case study ว่า Google Analytics ได้นำพาความสำเร็จของธุรกิจไปอีกขั้นได้อย่างไร และด้วยประสบการณ์ของ Dylan นั้น ความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้มาจากการขับเคลื่อนจากฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียว แต่มาจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ซึ่งในเรื่องนี้ เขาได้เล่าว่าข้อมูล GA นั้น ถูกนำไปใช้โดยหลายทีม เช่น ทีมข้อมูล ทีมครีเอทีฟ ทีมการตลาด และทีมเทคโนโลยีใน SAIC Group เขายังได้อธิบายอีกว่าแผนภาพข้อมูล (Data Visualisation) ช่วยพวกเขาให้ไปถึงระดับคุณภาพ (Performance Level) ของพวกเขาอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วนั้นทำให้พวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่า

shenzhen-ga-event-3

การนำข้อมูลมาปรับใช้กับธุรกิจ

เราเข้าใจความสำคัญของการมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ในการทำให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องทำงานกับบริษัท ad tech ที่เชื่อถือได้ ซึ่งตามที่วิทยากรท่านสุดท้าย Alex ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง FiveStones ได้แบ่งปันเอาไว้ว่า เราต้องมองการนำข้อมูลมาใช้ในการทำธุรกิจในระยะที่แตกต่างกัน และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้จะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

shenzhen-ga-event-4

หลังจากเวิร์คช็อป ผู้เข้าร่วมหลายคนได้อยู่ต่อเพื่อพูดคุยและเสนอไอเดียต่างๆ ซึ่งทางเราและผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสร้างชุมชนดิจิทัลเพื่อการแบ่งปันที่ดีที่สุด ซึ่งนี่เป็นเวิร์คช็อปครั้งแรกของพวกเรา ณ เมือง Shenzhen ประเทศจีน ซึ่ง FiveStones รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเราในแวดวงของ Digital Marketing และพวกเรายังรอคอยที่จะได้จัดงานดีๆ เช่นนี้อีกในอนาคต

Google Analytics Workshop Pertama FiveStones di Shenzhen, China

Di era big data, topik analytics sering menjadi perbincangan banyak orang. Pada 3 December 2019, FiveStones mengadakan workshop pertama di Huantu Restaurant, Shenzen Aerospace Science and Technology Plaza di Shenzhen, China. Event Google Analytics ini mengangkat tema “Pengintegrasian Data Dalam Bisnis” dan berhasil menarik perhatian para tamu dari industri digital marketing. Para tamu sangat bersamangat dan antusias dalam diskusi, dimana mereka menemukan apa saja yang dapat mereka raih melalui Google Analytics, bagaimana cara agar mereka mendapatkan pengetahuan baru melalui Google Analytics, hingga bagaimana mereka dapat menggunakan data tersebut untuk mencapai hasil marketing yang efektif. Walaupun banyak perusahaan di China sering membahas transformasi digital, mereka sendiri masih di level awal perjalanan digital. Sering terjadi dimana data eksternal dan internal tidak saling berhubungan, dan banyak dari data internal tidak terintegrasi dan terstandarisasi. Menghadapi jumlah data yang begitu besar, hampir mustahil untuk dapat mengaplikasikan data tersebut ke dalam operasional bisnis. Hal ini menjadi tantangan bagaimana cara menggunakan data tersebut untuk memperkuat bisnis mereka, dimana mereka telah mengetahui bahwa inti dari bisnis ini adalah penggunaan data,

Bagaimana cara menggunakan Google Analytics untuk mencari emas di lautan data

Di dalam workshop kami, kami mengangkat topik “Pengintegrasian Data Dalam Bisnis” dari 3 sudut pandang yang berbeda. Pertama, Janie, Spesialis Google Analytics dari FiveStones, mengulas tentang bagaimana cara menggunakan GA untuk mencari emas di lautan data. Keadaan marketing saat ini sangat kompleks, dan Janie mencoba mencari tahu hubungan antara marketer dan data, bagaimana issue dari fragmentasi data dapat diatasi, bagaimana marketer dapat menyortir banyaknya sumber data, dan mengetahui data mana yang berarti bagi bisnis serta mengaplikasikan hal tersebut. Janie juga membagikan bagaimana Google Analytics dapat membantu marketer untuk menyelesaikan permasalahan bisnis.

shenzhen-ga-event-2

Bagaimana cara marketer menggunakan Google Analytics untuk membawa bisnis ke level selanjutnya

Dalam upaya untuk lebih menjelaskan bagaimana para marketer dapat menggunakan Google Analytics untuk dapat meningkat bisnis mereka, kami mengundang pembicara kedua; Dylan, Kepala dari Digital Marketing Performance Growth dari SAIC Group, untuk berbagi studi kasus tentang bagaimana GA membawa perusahaan naik ke level selanjutnya. Berdasarkan pengalamannya, kesuksesan dalam bisnis tidak hanya bergantung pada satu departemen saja, melainkan dari hubungan antara departemen. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa data yang diambil dari GA digunakan oleh departemen lain seperti tim data, kreatif, marketing, dan IT di dalam group tersebut. Ia juga menambahkan bahwa visualisasi data sangat membantu dalam menjelaskan performa mereka. Dipermudahnya analisis data membantu mereka untuk mengoptimalkan hasil yang diraih dari waktu ke waktu.

shenzhen-ga-event-3

engaplikasian data dalam berbisnis

Kami mengerti pentingnya mempunyai alat analisis yang efektif dan mampu memperlancar kolaborasi antar tim internal. Dalam upaya memaksimalkan nilai dari data untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis, marketer harus bekerjasama dengan partner ad technology terpercaya. Pembicaara terakhir di workshop ini tidak lain adalah pendiri FiveStones, Alex Yeung, yang mengutarakan bahwa kita dapat melihat beberapa level dalam aplikasi data untuk bisnis, dan bagaimana konsultan berpengalaman dan terpercaya dapat menuntun klien menuju kesuksesan dalam bisnisnya.

shenzhen-ga-event-4

Setelah event selesai, banyak dari tamu undangan tetap tinggal untuk berdiskusi dan mengutarakan ide mereka. Ini adalah event pertama kami di Shenzhen, China. FiveStones mendapatkan kehormatan untuk membagikan pengalaman kami di digital marketing, dan kami menunggu kesempatan lain untuk dapat mensponsori event berikutnya.

FiveStones 在中国深圳首场 Google Analytics ( GA 谷歌分析) 研讨会

在大数据时代,Analytics 已越来越是每个人的热门话题。 2019年12月3日,FiveStones 在中国深圳航空航天科技广场成功举办了首场 Google Analytics (GA) 研讨会。 这场活动给我们及嘉宾空间去探索 Google Analytics(GA)如何能 “将数据集成到您的业务中”,这场活动吸引了数字营销领域的多方嘉宾到场。到场观众反应热烈并与演讲嘉宾进行了深度互动,共同探讨谷歌分析的使用技巧以及如何通过 Google Analytics 获得见解,包括如何从零散的数据入手,如何锁定目标客户等。 虽然我们一直谈企业的数字化转型,但是国内大部分企业的数字化转型仍处于一个比较初级的阶段。 不仅内外部数据尚未打通,自己内部的数据也还没有实现整合和标准化,面对海量的数据时,常常无法有效地将数据应用到业务运营的环节之中。 但其实我们知道业务场景驱动是数据最核心的价值,把数据真正用起来,这是我们一直在强调的东西。

如何运用 Google Analytics (GA) 在数据海洋中淘金?

研讨会內,主题主要分三个部分来说明如何为业务运营融入数据基因。 首先由 FiveStones 的 Google Analytics Specialist (谷歌分析产品顾问) Janie 为我们讲叙如何运用 GA 在数据海洋中淘金。 Janie 从当前复杂的市场环境入手,探讨解决数据碎片化的问题,营销工作人员与数据的关系。以及面对当前的运营现状,Google Analytics 产品又是怎么来帮助营销人员找出清晰蓝图。

shenzhen-ga-event-2

营销人员如何使用Google Analytics(GA)将业务不断提升

为了进一步说明营销人员可以如何使用 Google Analytics,其中我们还特别邀请到上汽集团的数字营销能力提升的负责人 Dylan 给我们介绍了上汽集团的案例。他提到业务成功并不是一个部门独力的成果,通常是跨职能部门的合作而得到的成效。在他分享的案例中,我们可以看到上汽集团创意,市场营销和技术等各个部门的专业团队如何利用 Google Analytics 赋能业务的进一步发展,其中也说明如何利用可视化数据进行快速分析以及使用数据创意来优化结果。

shenzhen-ga-event-3

企业数据应用

当然,除了好的分析工具,好的内部团队的协作,为了在运营上利用数据而得到最大的效益,还需要选择可信赖的合作伙伴。 FiveStones 创始人 Alex 分析了数字应用阶梯的不同阶段,同时也说明了 FiveStones 作为一个值得信赖和经验丰富的数字营销及数据分析的顾问,又是如何陪伴我们的客户有信心地步上这数字应用阶梯。

shenzhen-ga-event-4

活动结束后,仍有观众留下来和我们的团队进行进一步的沟通。 这是我们在深圳的第一场活动,FiveStones 今后还会不定期的举办这样的活动,分享我们在数字营销领域的经验以帮助到更多的营销工作者。 期待大家的建议与参与!

FiveStones在中國深圳首場Google Analytics ( GA 谷歌分析)研討會

在大數據時代,Analytics 已越來越是每個人的熱門話題。 2019年12月3日,FiveStones 在中國深圳航空航天科技廣場成功舉辦了首場 Google Analytics (GA) 研討會。 這場活動給我們及嘉賓空間去探索 Google Analytics(GA)如何能 “將數據集成到您的業務中”,這場活動吸引了數位行銷領域的多方嘉賓到場。到場觀眾反應熱烈並與演講嘉賓進行了深度互動,共同探討 Google Analytics 的使用技巧以及如何通過 Google Analytics 獲得見解,包括如何從零散的數據入手,如何鎖定目標客戶等。 雖然我們一直談企業的數字化轉型,但是國內大部分企業的數字化轉型仍處於一個比較初級的階段。 不僅內外部數據尚未打通,自己內部的數據也還沒有實現整合和標準化,面對海量的數據時,常常無法有效地將數據應用到業務運營的環節之中。 但其實我們知道業務場景驅動是數據最核心的價值,把數據真正用起來,這是我們一直在強調的東西。

如何運用 Google Analytics (GA) 在數據海洋中淘金?

研討會內,主題主要分三個部分來說明如何為業務運營融入數據基因。 首先由 FiveStones 的 Google Analytics Specialist (谷歌分析產品顧問) Janie 為我們講敘如何運用 GA 在數據海洋中淘金。 Janie 從當前複雜的市場環境入手,探討解決數據碎片化的問題,行銷工作人員與數據的關係。以及面對當前的運營現狀,Google Analytics 產品又是怎麼來幫助行銷人員找出清晰藍圖。

shenzhen-ga-event-2

行銷人員如何使用Google Analytics(GA)將業務不斷提升

為了進一步說明行銷人員可以如何使用 Google Analytics,其中我們還特別邀請到上汽集團的數位行銷能力提升的負責人 Dylan 給我們介紹了上汽集團的案例。他提到業務成功並不是一個部門獨力的成果,通常是跨職能部門的合作而得到的成效。在他分享的案例中,我們可以看到上汽集團創意,市場營銷和技術等各個部門的專業團隊如何利用 Google Analytics 賦能業務的進一步發展,其中也說明如何利用可視化數據進行快速分析以及使用數據創意來優化結果。

shenzhen-ga-event-3

企業數據應用

當然,除了好的分析工具,好的內部團隊的協調,為了在運營上利用數據而得到最大的效益,還需要選擇可信賴的合作夥伴。 FiveStones 創始人 Alex 分析了數字應用階梯的不同階段,同時也說明了 FiveStones 作為一個值得信賴和經驗豐富的數位行銷及數據分析的顧問,又是如何陪伴我們的客戶有信心地步上這數字應用階梯。

shenzhen-ga-event-4

活動結束後,仍有觀眾留下來和我們的團隊進行進一步的溝通。 這是我們在深圳的第一場活動,FiveStones 今後還會不定期的舉辦這樣的活動,分享我們在數位行銷領域的經驗以幫助到更多的行銷工作者。 期待大家的建議與參與!

1st Google Analytics Workshop in Shenzhen, China

In the era of big data, Analytics has increasingly become a topic on everyone’s lips. On 3 December 2019, FiveStones kickstarted the very first workshop at the Huantu Restaurant in Shenzhen Aerospace Science and Technology Plaza in Shenzhen, China. It was an event on Google Analytics with the topic “Integrating Data into Your Business” that attracted many guests from the digital marketing field. The guests were very enthused and eager to participate in the discussion where they were to discover what Google Analytics could achieve for them, and how to gain insights through Google Analytics such that they could work with data to achieve business success. Although many businesses in China have been talking about digital transformation, most of them are still at a relatively early stage of their digital journey. Often times their internal and external data are not yet connected, and most internal data are not integrated and standardised. Faced with massive amount of data, it is often impossible to effectively apply the data to business operations. The challenge is that they know the core of business is data-driven, and yet how do they use data to drive and strengthen their business?

How to use Google Analytics to pan for gold in a sea of data

In our workshop, we addressed the topic “Integrating Data into Your Business” via three different angles. First, Janie, a Google Analytics specialist from FiveStones, uncovered how to use GA to pan for gold in a sea of data. The current marketing landscape is as complex as it is, Janie explored the relationship between marketers and data, and how the issue of data fragmentation can be dealt with, and how marketers can cut through the many data streams and get clarity on what is meaningful to the business and apply it. Janie also shared how Google Analytics could support marketers in solving buisness problems.

shenzhen-ga-event-2

How can marketers use Google Analytics to bring their business to the next level

In order to further explain how marketers could use Google Analytics to advance on their business, we also invited our second speaker Dylan, the head of digital marketing performance growth at SAIC Group, to share a case study on how GA brought the company’s success to the next level. In his experience, business success was not driven by one single department alone, it was usually a cross-functional phenomenon. In the case, he shared that GA data was used by various teams such as data team, creative, marketing, and technology teams in the Group. He also explained how data visualisation helped them quickly grasp their performance level. Such quick analysis on data allowed them to optimise results time and time again.

shenzhen-ga-event-3

Data application in businesses

We understand the importance of having an effective analysis tool and creating seamless collaboration between internal teams. In order to maximize the value of data in achieving business successes, marketers need to work with a trusted ad technology partner. From the last speaker FiveStones’ founder Alex’s sharing, we got to see the different stages of data application for businesses, and how a trusted and experienced consultant can lead the customers to success.

shenzhen-ga-event-4

After the event, many guests stayed behind to mingle and bounce off ideas. With them, we created a great digital community of sharing. This is our first event in Shenzhen, China. FiveStones is privileged to share our experience in the field of digital marketing, and we look forward to hosting more events in the future.

Privacy Preference Center

Sign up for the FiveStones GMP newsletter