เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ" 1

เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ “การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ”

เราจะเปิดเผยวิธีการที่แตกต่างซึ่งจะนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์คช็อป GA ของเราในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ"

Read More