การบริหารจัดการผลลัพธ์


เราช่วยเหลือ Publisher ในการจัดทำกรอบการทำงาน และช่วยเตรียมพร้อม Publisher ในการทำความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม เพราะเวลาคือเงิน แม้ว่าระบบของคุณถูกติดตั้งและเริ่มใช้งานแล้ว แต่คุณจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรในการที่จะสริางขั้นตอนที่เรียบง่ายและประหยัดเวลา? คุณจะทำอย่างไรให้ Yirld Strategy เพิ่มผลผลิตทางดิจิทัลอย่างสูงสุด?

การสร้างรายได้จากฐานข้อมูล


ข้อมูลคือเงิน การที่นักการตลาดสามารถรับข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนการขายเป็นสิ่งที่มีค่า ดังนั้น สำหรับ Publisher นี่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือในอีกทางหนึ่ง ข้อมูลของ Publisher นั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง หรือสาม ก็สามารถเพิ่มรายรับให้กับพวกเขาได้ มีโอกาสมากมายในการที่จะสร้างรายได้จากข้อมูล

การปรึกษาเชิงโปรแกรม


มีกลยุทธ์ที่หลากหลายที่ Publisher จะสามารถเลือกใช้ได้ในโปรแกรมที่พวกเข่ใช้งาน แม้ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดก็ตาม ไม่ว่าในขั้นเริ่มต้น หรือแม้ว่าคุณจะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ผ่านมา ก็จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่เสมอ ด้วยประสบการณ์มากมาย ทีมของเราจะให้บริการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับธุรกิจจากกลยุทธ์เทคโนโลยีโฆษณา ไปสู่ Yield Management

Analytics 360


การประยุกต์ใช้ Analytics 360 กับเครื่องมือ Publisher อื่น เช่น Google Ad Manager ทำให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ใน traffic ของคุณ และยังหมายถึงคุณเข้าใจว่าคอนเทนต์ของคุณมาบรรจบกับกลยุทธ์การสร้างรายได้อย่างไร และได้ผลจริงหรือไม่? ด้วยการรายงานการวิเคราะห์ คุณจะสามารถเห็นภาพที่ชัดขึ้น ซึ่งทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเทนต์ เพื่อเป็นการพัฒนากลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการของเรา


  • เข้าใจธุรกิจ กลยุทธ์สื่อ และความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติปัจจุบันและออกแบบโครงสร้างใหม่
  • นำทางลูกค้าและปฏิบัติตามโครงสร้างต่างๆ ที่วางไว้บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  • จัดการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มอบความรู้ให้กับลูกค้า