นวัตกรรม Ad Format


พื้นที่โฆษณาคือสิ่งล้ำค่าในยุคปัจจุบัน ผู้เผยแพร่จำเป็นต้องยกระดับประสบการณ์จากโฆษณาของผู้ชม และในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่ให้กับผู้ที่ทำการโฆษณา เป้าหมายสองอย่างนี้ มักจะมีทิศทางที่สวนกัน วิธีที่ดีที่สุด คือการทำให้มั่นใจว่า แต่ละสล็อตโฆษณานั้น มีโฆษณาที่น่าดึงดูด แต่ไม่เป็นการล่วงล้ำ มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ธรรมดาจนเกินไป ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยผู้เผยแพร่ ในการที่จะสร้างฟอร์แมตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ออกแบบเฉพาะ เพื่อเข้ากับภาพลักษณ์ของทรัพย์สินดิจิทัลของพวกเขา

การประสานข้อมูลและ Creative


ความเกี่ยวโยงคือกุญแจในการยึดเหนี่ยวผู้ชมสมัยนี้ Creative ที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลนั้น ทำให้ผู้เผยแพร่สามารถสร้างโฆษณาที่มีความเกี่ยวโยง และเป็นคอนเทนต์ที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งจะตามมาด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับการเข้าชมในแต่ละครั้ง ผู้เชี่ยวชาญในด้านข้อมูลและ creative ของเรา ช่วยเหลือผู้เผยแพร่ในการวางแผน ออกแบบ และใช้งาน data-integrated creative FiveStones มอบความสามารถให้กับผู้เผยแพร่ ด้วยบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในการสร้างอย่างเต็มรูปแบบ จนถึงมอบการฝึกฝน เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้

ออกแบบเท็มเพลตและผลิตภัณฑ์


ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ก็สำคัญ เมื่อทำการใช้งานฟอร์แมตโฆษณาที่มีความซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีและบริการของเรา ผู้เผยแพร่จะสามารถสร้างเทมเพลตที่เฉพาะตัว ด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ จากผู้เผยแพร่ทุกคน ลูกค้าของพวกเขา รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่สาม ด้วยเท็มเพลตที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเช่นนี้ ทุกการนำไปใช้จะมีความเรียบง่าย และปราศจากความยุ่งยาก นอกจากสิ่งเหล่านี้จะสามารถประหยัดเวลาได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้อีกด้วย