รูปภาพและวิดีโอ


การโฆษณาเชิงรูปภาพและวิดีโอนั้น เป็นส่วนสำคัญของการใช้งานสื่อ ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการก่อให้เกิดการตระหนักรู้ในแบรนด์ของคุณท่ามกลางกลุ่มเป้าหมายระดับสูงของคุณ แต่ยังเป็นส่วนจำเป็นที่ทำให้เกิดกำลังซื้อจริงจากลูกค้า ความหลากหลายในช่องทางการโฆษณาและเทคโนโลยีที่มีนั้น ทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนและเลือกปฏิบัตินโยบายของพวกเขาได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความสามารถของการโฆษณาเชิงรูปภาพและวิดีโออย่างเต็มที่นั้น นักการตลาดมักจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่ซับซ้อน รวมถึงความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์ม เพื่อเปลี่ยนแผนของพวกเขาเป็นการกระทำ

กลยุทธ์การตลาดดิจิตัล


สื่อที่ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้อง ข้อความที่สร้างสรรค์และออกแบบอย่างละเอียดอ่อน ประกอบกับการใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอย่างชาญฉลาด คือสามปัจจัยหลักในกลยุทธ์การโฆษณาเชิงรูปภาพและวิดีโอ แนวทางเชิงโปรแกรมที่ดีนั้น จะทำให้นักการตลาดสามารถซื้อสินค้าได้ทุกรูปแบบ เพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้จำนวนมาก และเพื่อส่งข้อความที่มีความเกี่ยวข้องและให้ความรู้สึกเป็นกันเองได้อย่างง่ายดาย ผู้เชี่ยวชาญเชิงโปรแกรมที่ FiveStones ได้ช่วยองค์กรและนักการตลาดจำนวนมาก ในการบรรลุเป้าหมายทั้งหมดเหล่านี้ ด้วยการให้บริการปรึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงลึก

เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา


การเพิ่มประสิทธิภาพนั้นเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ ด้วยข้อมูลการโฆษณา นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการโฆษณาได้ เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการค้นหาว่า วิธีใดบ้างที่ได้ผล และวิธีใดที่ไม่ได้ผล เพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตัล และสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า การมีประสบการณ์ในการตีความข้อมูลนั้น มีความสำคัญเทียบเท่ากับเทคโนโลยีที่ใช้งาน หรืออาจสำคัญมากกว่าอีกด้วย ข้อดีของการร่วมงานกับทีมของ FiveStones ในการเพิ่มประสิทธิภาพ คือคุณจะมีผู้ที่เก่งที่สุดจากทั้งสองด้าน ไม่เพียงแต่คุณจะเติบโตจากความมั่งคั่งในความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับคุณ แต่คุณยังได้เปรียบจากเทคโนโลยี Machine Learning ที่มอบความสามารถเพิ่มเติมให้กับประสิทธิภาพในการโฆษณาของคุณ

การประเมินผลและข้อมูลเชิงลึก


พวกเราให้คะแนนความสำเร็จของโฆษณาอย่างไร? ด้วยจำนวนคนที่เห็น จำนวนคลิก หรือคุณภาพของกลุ่มผู้ชม? แล้วพวกเรายืนยันการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร? แพลตฟอร์มดังกล่าวมีการคัดกรองมิจฉาชีพหรือไม่? การมีแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออย่าง GMP จะไม่มีความหมายใด หากไม่มีใครทราบว่าฟีเจอร์ต่างๆ นั้นใช้งานอย่างไร พลังของการประเมินผลนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงกับระบบโปรแกรมที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น นักการตลาดต้องมีเทคโนโลยีหุ้นส่วนที่ชาญฉลาดเพื่อให้บริการตีความอย่างมีความหมาย และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

บริการ Display & Video 360


ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมทางเลือก FiveStones เพิ่มความสามารถให้ทีมของคุณด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพให้การโฆษณาทางดิจิตัล ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย FiveStones ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางการค้า Display & Video 360 และให้คำปรึกษาในพื้นที่ ปัจจุบันพวกเรามีบริการแลกเปลี่ยนสื่อภายในประเทศจีนและบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีการให้บริการช่วยเหลือและฝึกฝนในระดับต่างๆ สำหรับลูกค้าที่บริการตนเอง

กระบวนการของเรา


ลูกค้าที่ใช้บริการ

  • ทำความเข้าใจธุรกิจ การตลาด และกลยุทธ์สื่อของลูกค้า
  • ตั้งเป้าหมายการตลาดและกลยุทธ์เชิงโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ดำเนินการตามนโยบายบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารประสิทธิภาพของการโฆษณา

ลูกค้าที่บริการตนเอง

  • ให้บริการโมเดล S.R.O. (Setup, Run และ Own) กับลูกค้า
  • สร้างบัญชีแพลตฟอร์มของลูกค้าเองและมอบการเข้าถึง
  • อบรมลูกค้าในส่วนของการบริหารโฆษณา
  • ให้ความรู้และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  • แก้ไขปัญหาในเชิงเทคนิคและในการปฏิบัติงาน