การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอาศัยอยู่ในยุคของข้อมูล ข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ถูกรวบรวม จัดระเบียบ และตีความอย่างเหมาะสมด้วยวิธีที่เป็นขั้นตอน และเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นักการตลาดทราบว่าข้อมูลนั้นสำคัญกับความสำเร็จในธุรกิจการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆพลังของข้อมูลจะเกิดขึ้นจริงได้ ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้งาน และเมื่อการตัดสินใจที่มีนั้น เกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ทีมของเราได้ร่วมกับนักการตลาดได้ทำงานกันด้วยความตั้งใจ ในการที่จะคัดเลือกข้อมูล เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มาจากความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของเรา ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลที่ทำงานให้กับคุณ

รวบรวม วิเคราะห์ และปฏิบัติ


ข้อมูลต้องเชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่มีค่า เช่นข้อมูลด้านการโฆษณา การตลาด และข้อมูลของลูกค้า เมื่อเก็บไว้ในที่ต่างกัน ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อนักการตลาด การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์นั้น ทำให้นักการตลาดได้มีมุมมองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ตรึงตราตรึงใจกับลูกค้ารายบุคคลของพวกเขาอย่างแท้จริง เพื่อที่กลยุทธ์ต่างๆ จะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้

บริการปรึกษาเชิงวิเคราะห์


FiveStones ช่วยออกแบบและนิยามกลยุทธ์เชิงวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยพื้นฐานความต้องการทางธุรกิจของคุณและ KPIs และทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างมาตรการและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานสื่อ เพื่อมอบพลังให้สื่อของคุณ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากที่ได้จากการวิเคราะห์โครงข่ายและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญที่เรามี เราเริ่มต้นด้วยเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของคุณ และเราขอรับรองกับคุณว่า ทางเลือกในเชิงวิเคราะห์ของคุณนั้น จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมบนสื่อของคุณ และเพื่อรายงานที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

การแสดงแผนภาพข้อมูล


การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง และจัดระเบียบการค้นหาในแบบที่เรียบง่ายและรวดเร็วที่สุด อีกทั้งยังสามารถรับชมข้อมูลที่เข้าใจง่ายได้หลากหลายวิธีด้วยเพียงไม่กี่คลิก ข้อมูลสามารถแสดงให้เห็นได้บนหน้าปัด (dashboard) ที่คุณออกแบบเอง เพื่อรองรับจุดประสงค์ที่หลากหลาย หน้าปัดนี้ไม่เพียงแต่สามารถเข้าใจง่าย แต่ยังช่วยให้นักการตลาดต่างๆ สามารถสร้างประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้เต็มที่ ให้พวกเขาสามารถทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้รวดเร็ว

การจัดการแท็ก


FiveStones ให้บริการปรึกษาในด้านการจัดการแท็ก เพื่อให้มั่นใจว่า นักการตลาดต่างๆ นั้น มีตัวช่วยที่ดีในการประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

กระบวนการของเรา


  • ทำความเข้าใจเนื้อหา ความต้องการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์เว็บปัจจุบัน ความสามารถของข้อมูล และการจัดการ
  • ออกแบบโครงสร้างการติดตาม
  • จัดการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มอบความรู้ให้กับลูกค้า