การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอาศัยอยู่ในยุคของข้อมูล ข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ถูกรวบรวม จัดระเบียบ และตีความอย่างเหมาะสมด้วยวิธีที่เป็นขั้นตอน และเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นักการตลาดทราบว่าข้อมูลนั้นสำคัญกับความสำเร็จซึ่งในธุรกิจการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ พลังของข้อมูลจะเกิดขึ้นจริงได้ ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้งาน และเมื่อการตัดสินใจที่มีนั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูล และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ทีมของเราร่วมกับนักการตลาดทำงานกันด้วยความตั้งใจที่จะคัดเลือกข้อมูล เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มาจากความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของเรา ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลที่ทำงานให้กับคุณ

รวบรวม วิเคราะห์ และปฏิบัติ


ข้อมูลต้องเชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่มีค่า เช่นข้อมูลด้านการโฆษณา การตลาด และข้อมูลของลูกค้า เมื่อเก็บไว้ในที่ต่างกัน ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อนักการตลาด การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์นั้น ทำให้นักการตลาดได้มีมุมมองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ตรึงตราตรึงใจกับลูกค้ารายบุคคลของพวกเขาอย่างแท้จริง เพื่อที่กลยุทธ์ต่างๆ จะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้

บริการปรึกษาเชิงวิเคราะห์


FiveStones ช่วยตีความข้อมูลและออกแบบกลยุทธ์การวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบ โดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการทางธุรกิจของคุณและ KPIs และเราทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างขั้นตอนและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานสื่อโฆษณา เพื่อให้สื่อโฆษณาของคุณมีความเข้มแข็งด้วยข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากที่ได้จากการวิเคราะห์โครงข่ายและแหล่งข้อมูลอื่นๆ และด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเรา เราจะเริ่มต้นด้วยการวางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายของคุณ และเราจะทำให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณจะได้รับนั้น จะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสื่อโฆษณาของคุณและมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

การแสดงแผนภาพข้อมูล


เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันและจัดระเบียบการค้นหาในแบบที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด อีกทั้งยังสามารถเห็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายได้เพียงไม่กี่คลิก ข้อมูลสามารถแสดงให้เห็นได้บน Dashboard ที่คุณออกแบบเอง เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตัว Dashboard นี้ไม่เพียงแต่สามารถเข้าใจง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้เต็มที่ ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการแท็ก


FiveStones มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Tag Management เพื่อให้มั่นใจว่านักการตลาดมีเครื่องมือที่ดีในการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กระบวนการของเรา


  • ทำความเข้าใจเนื้อหา ความต้องการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บปัจจุบัน และความสามารถและการจัดการข้อมูล
  • ออกแบบโครงสร้างการติดตามข้อมูล
  • จัดการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มอบความรู้ให้กับลูกค้า