FiveStones Google Analytics เวิร์คช็อป ครั้งที่ 1 ณ เมือง Shenzhen ประเทศจีน

ในยุคของ big data การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังกลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา FiveStones ได้จัดเวิร์คช็อป เป็นครั้งแรก ณ ภัตตาคาร Huantu ใน Shenzhen Aerospace Science and Technology Plaza เมือง Shenzhen ประเทศจีน ซึ่งเป็นเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ Google Analytics ในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ” ซึ่งเป็นที่สนใจแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวง Digital Marketing เป็นอย่างมาก ผู้ร่วมงานต่างกระตือรือร้นและกระหข้าร่วมในการสัมมนาที่ทำให้พวกเขาได้ค้นพบว่า Google Analytics ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร และจะทำอย่างไรให้มองได้ทะลุปรุโปร่งผ่านการใช้ Google Analytics ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อความสำเร็จของธุรกิจได้ ถึงแม้ว่าธุรกิจจำนวนมากในประเทศจีนกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของดิจิทัล แต่ธุรกิจส่วนมากยังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความเป็นดิจิทัล ในหลายครั้งข้อมูลภายในของลูกค้า (Internal Data) และข้อมูลภายนอกของลูกค้า (External Data) ยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และข้อมูลภายในส่วนมากยังคงไม่ถูกบูรณาการและทำให้เป็นมาตรฐาน เมื่อต้องประสบกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ก็มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะประยุกต์นำเอาข้อมูลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความท้าทาย คือ ผู้ประกอบธุรกิจรู้ว่าหัวใจหลักของการทำธุรกิจคือการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven) และรู้ว่าพวกเขาต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจอย่างไร

จะใช้ Google Analytics หาขุมสมบัติในทะเลแห่งข้อมูลอย่างไร

ในเวิร์คช็อปของเรานั้น กำหนดในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ” ผ่าน 3 มุมมองที่แตกต่าง ท่านแรก Janie ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Analytics จาก FiveStones จะมาเปิดเผยวิธีการใช้ Google Analytics หาขุมสมบัติในทะเลแห่งข้อมูล Marketing Landscape ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างที่เป็นอยู่ Janie ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างนักการตลาดและข้อมูลและวิธีจัดการกับปัญหาแยกข้อมูล (Data Fragmentation) และนักการตลาดใช้วิธีไหนในการคัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจออกจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลและนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ นอกจากนี้ Janie ได้แชร์วิธีการที่ Google Analytics สามารถสนับสนุนการการทำงานของนักการตลาดในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ

เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ" 1

นักการตลาดสามารถใช้ Google Analytics เพื่อนำพาธุรกิจของพวกเขาไปสู่อีกขั้นได้อย่างไร

ในการที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่านักการตลาดสามารถใช้ Google Analytics เพื่อยกระดับธุรกิจของพวกเขาได้อย่างไรนั้น เราได้เชิญวิทยากรท่านที่สองของเรา Dylan หัวหน้าฝ่าย Digital Marketing Performance Growth ของ SAIC Group มาเพื่อแชร์ case study ว่า Google Analytics ได้นำพาความสำเร็จของธุรกิจไปอีกขั้นได้อย่างไร และด้วยประสบการณ์ของ Dylan นั้น ความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้มาจากการขับเคลื่อนจากฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียว แต่มาจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ซึ่งในเรื่องนี้ เขาได้เล่าว่าข้อมูล GA นั้น ถูกนำไปใช้โดยหลายทีม เช่น ทีมข้อมูล ทีมครีเอทีฟ ทีมการตลาด และทีมเทคโนโลยีใน SAIC Group เขายังได้อธิบายอีกว่าแผนภาพข้อมูล (Data Visualisation) ช่วยพวกเขาให้ไปถึงระดับคุณภาพ (Performance Level) ของพวกเขาอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วนั้นทำให้พวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่า

เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ" 2

การนำข้อมูลมาปรับใช้กับธุรกิจ

เราเข้าใจความสำคัญของการมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ในการทำให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องทำงานกับบริษัท ad tech ที่เชื่อถือได้ ซึ่งตามที่วิทยากรท่านสุดท้าย Alex ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง FiveStones ได้แบ่งปันเอาไว้ว่า เราต้องมองการนำข้อมูลมาใช้ในการทำธุรกิจในระยะที่แตกต่างกัน และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้จะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ" 3

หลังจากเวิร์คช็อป ผู้เข้าร่วมหลายคนได้อยู่ต่อเพื่อพูดคุยและเสนอไอเดียต่างๆ ซึ่งทางเราและผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสร้างชุมชนดิจิทัลเพื่อการแบ่งปันที่ดีที่สุด ซึ่งนี่เป็นเวิร์คช็อปครั้งแรกของพวกเรา ณ เมือง Shenzhen ประเทศจีน ซึ่ง FiveStones รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเราในแวดวงของ Digital Marketing และพวกเรายังรอคอยที่จะได้จัดงานดีๆ เช่นนี้อีกในอนาคต