การเพิ่มขึ้นของ Mini-programme และ Super App 1

การเพิ่มขึ้นของ Mini-programme และ Super App

การเติบโตของ mini-programmes เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังการเพิ่มของ Super App และปรากฎการณ์ Mobile First ในประเทศจีน

Read More

เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ" 2

เวิร์คช็อป GA ครั้งแรกของเราจัดขึ้นที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ในชื่อ “การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ”

เราจะเปิดเผยวิธีการที่แตกต่างซึ่งจะนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์คช็อป GA ของเราในชื่อ "การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ"

Read More